Najaarsconcert aflevering zevenentwintig.


Zondag 26 november 2017 verzorgden wij ons 27e najaarsconcert dat deze keer uit drie gedeelten bestond. Naast de gebruikelijke formule: wijzelf en een gastorkest, trad deze keer onder het motto ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ ook een zeer jong ensemble op in de vorm van het ‘pieporkest’ van Harmonie L’Union, dat het spits afbeet. Onder leiding van dirigent Marcel van Wensen lieten deze dappere ‘piepers’ middels een tiental korte, bekende werkjes horen waartoe ze al in staat waren. Hun prestatie werd, getuige de aanmoedigingen en het applaus van de bezoekers, erg op prijs gesteld en de jeugd zelf was na afloop zichtbaar trots op haar prestatie.

Pieporkest
KEF

De sfeervolle zaal en het balkon waren inmiddels goed volgelopen toen om 13.00 uur de KEF begon. We waren zo ongeveer op volledige ‘oorlogssterkte’ omdat gedurende het afgelopen jaar een viertal mensen onze gelederen is komen versterken. Waar we een paar maanden geleden ons nog zorgen maakten over de zangnummers, bleek dat er inmiddels verrassende vocale combinaties te beluisteren waren: Els, Lilianne en Lion wisselden elkaar af in verschillende duetten. Tot en met de generale repetities waren de beide dames best wel zenuwachtig maar nu het er op aan kwam, ging het van een leien dakje; chapeau dus. Voorzitter Hennie onderbrak onverwacht ons optreden want hij zou iets bijzonders te melden hebben. En dat was ook zo want het was ongeveer op de kop af twaalf en een half jaar geleden dat Lion onze dirigent werd. Met een vloeibare blijk van waardering, we wisten wat hij graag lust, werd hij bedankt voor zijn geweldige inzet gedurende die periode. Hennie sprak de hoop uit nog lang op hem te mogen rekenen. Dat hij hierin niet alleen stond, bewezen het applaus en de toejuichingen van de aanwezige bezoekers, de muzikanten en het bestuur.

Najaarsconcert 2017

Het slotstuk werd ingevuld door ons collega-orkest Os Genüge uit het Belgische Bree. Onze verwachtingen van deze toppers werden volledig bewaarheid want onder leiding van de ook in Nederland bekende dirigent Bert Adams brachten zij een spetterende, zeer hoogstaande uitvoering over het voetlicht. Naast het standaardrepertoire speelde men een aantal meer eigentijdse nummers, vaak voorzien van prachtige solistische inbreng waar het publiek zichtbaar van genoot. Wij zien uit naar de volgende samenwerking met dit geweldige orkest. Wij zien het najaarsconcert altijd als ons jaarlijks hoogtepunt waar hard aan gewerkt moet worden. Alleen kunnen wij het niet en daarom een woord van dank aan allen die, op welke manier ook, hebben bijgedragen om ook editie 27 tot een succes te maken.


samenstelling